Dobór falownika do instalacji PV: montaż i specyfikacja techniczna.

Właściwe umiejscowienie falownika fotowoltaicznego leży po stronie samego inwestora. Należy zadbać o bezpieczeństwo urządzenia, które powinno skutecznie pracować przez wiele lat. Dlatego konieczny jest montaż na wysokości uniemożliwiającej swobodny dostęp dzieci, zwierząt domowych, ale też w pobliżu mocno nasłonecznionych miejsc lub przy urządzeniach generujących wysoką temperaturę. 

Nieszablonowa instalacja falownika fotowoltaicznego jako elementu systemu produkującego energię elektryczną może obniżać wydajność pracy, co przekłada się na osiągane uzyski. Kosztowna instalacja PV powinna zwracać się w przeciągu 6-7 lat, co w takiej sytuacji mogłoby być znacznie utrudnione. Niefachowy montaż może skutkować obniżeniem wytrzymałości poszczególnych elementów. Parametry techniczne określają istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Specyfikacja produktu określa często chociażby stopień ochrony przed wodą, oznaczony symbolem IP65. Możemy też znaleźć modele jeszcze bezpieczniejsze pod tym względem, lecz producenci nie zakładają pracy na zewnątrz i narażania falowników na działanie skrajnych temperatur zimowych oraz letnich. Dlatego też należy zapoznać się z kartą katalogową dostarczoną przez producenta. Ujmuje on istotne z punktu widzenia użytkownika dane, ale także przydatne parametry dla firmy montującej fotowoltaikę. Spójrzmy na taką wydajność modułu PV, która przecież decyduje o skutecznym pozyskiwaniu energii słonecznej. Równie istotne dla samych inwestorów może być informacja o okresie gwarancyjnym. 

Montaż falownika

Specyfikacja techniczna inwerterów, czy paneli słonecznych zawiera także inne bardzo ważne informacje. Wiemy na jakiej wysokości maksymalnej możemy zamontować dany model oraz jakie wymiary ma urządzenie. W przypadku niewielkich pomieszczeń wielkość falownika może mieć duże znaczenie. Pozostałe, techniczne dane pomagają samym monterom, którzy muszą dobrać kompatybilne ze sobą urządzenia dla całego systemu fotowoltaiki. Zwracają oni uwagę na parametry jak maksymalna moc wejściowa np. 26000 W, ilość stringów na poszczególny MPPT, czy moc maksymalną dla MPPT np. 13000 W. Dowiedz się więcej pod adresem: parametry techniczne falownika.