Dofinansowanie bezzwrotne do pompy ciepła oraz połączenie z fotowoltaiką.

Pompy ciepła zdobywają zainteresowanie wśród inwestorów, którzy oczekują wydajnego ogrzewania budynku. Obecnie istnieje możliwość dogodnego finansowania inwestycji przy użyciu środków pochodzących z programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej. 

Starając się o dotację bezwrotną do pompy ciepła wnioski składane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze można pozyskać na zakup oraz montaż nowego źródła niskoemisyjnej energii, a także wymianę już istniejącego źródła ciepła. Fundusze możemy pozyskać w dwóch formach (pożyczka lub dotacja) o zróżnicowanej wysokości wsparcia. Zwykle wykorzystywana jest bezwrotna dotacja, ponieważ z pożyczki korzystają inwestorzy, których inwestycja przekroczyła maksymalną kwotę dotacji 53 000 zł. Wówczas możemy otrzymać kwotę do 7000 zł pożyczki. Wsparcie przyznawane beneficjentom w ramach programu Czyste Powietrze uzależnione jest od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym osoby składającej wniosek.

Drugą formą wsparcia jest ulga termomodernizacyjna. Za jej pomocą możemy odliczyć od podstawy opodatkowania wszelkiego rodzaju koszty zakupu urządzeń, materiałów oraz usług mających związek z termomodernizacją. Co ważne, w grę wchodzi nie tylko zakup pompy ciepła, lecz również fotowoltaiki. Brany jest tu pod uwagę próg podatkowy, który pozwala zmniejszyć koszt o nawet 32%. Od podstawy opodatkowania możemy więc odliczyć wszelkiego rodzaju wydatki poniesione w tym zakresie. Ze wsparcia mogą skorzystać z podatnicy rozliczających się z podatku PIT, którzy opłacają podatek zgodnie ze skalą podatkową w zależności od stawki 17%, 32%, a także 19% w przypadku kwoty podatku liniowego oraz osoby uiszczające ryczałt z tytułu przychodów ewidencjonowanych.

Instalacje fotowoltaiczne podłączone do pomp ciepła?

Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest połączenie dwóch inwestycji: montażu pompy ciepła z fotowoltaiką. Tego typu urządzenia cechują się bardzo dobrą współpracą między sobą, a zasilenie pompy nie wymaga użycia energii pochodzącej z innych źródeł. Panele słoneczne umożliwiają korzystanie z systemu upustów. Jest to nic innego jak możliwość oddania nadwyżki produkcyjnej energii do sieci przesyłowej i odbiór do 80% nadwyżki udostępnionej wcześniej przez instalację PV. Możemy w ten sposób ograniczyć koszty ponoszone na ogrzewanie, które mogą spać o nawet 95% w skali roku! Ponadto należy pamiętać, że na fotowoltaikę można otrzymać dotację w kwocie 5000 zł, którą można połączyć z dofinansowaniem uzyskanym na pompę ciepła.