Jak zrobić zbrojenie do fundamentu?

Budowę dowolnego budynku zaczyna się od fundamentów. Od jakości wykonanej konstrukcji zależy więc wytrzymałość obiektu, dlatego należy wiedzieć jak wykonać zbrojenie w sposób zgodny ze sztuką budowlaną. W trakcie zbrojenia fundamentów należy kierować się metodami znanymi przy tworzeniu konstrukcji żelbetowych. 

Właściwej klasy zbrojenie przed zabetonowaniem fundamentów

W celu dokładnego przygotowania konstrukcji przed betonowaniem musimy zadbać o właściwe zbrojenie. Chodzi tu o ułożenie w szalunkach prętów ze stali. Nie może to być jednak dowolna stal, ponieważ jej właściwości muszą odpowiadać normom określonym w indywidualnym projekcie dla danego budynku. Znaczenie mają również inne parametry tj. liczba oraz średnica prętów, odległość pomiędzy nimi, grubość otuliny, czy długość zakotwienia prętów. Standardowa rodzaj materiału wykorzystywane do elementów konstrukcyjnych to stal żebrowana (AIII oraz AIIIN). Uzupełnieniem jest zazwyczaj stal AI, którą możemy wykorzystać do wykonania strzemion. Właściwej klasy stal powinna być wolna od śladów korozji, zabrudzeń, jak i wszelkiego rodzaju tłuszczów. Wszelkie odstępstwa od tej reguły mogą mięć później wpływ na jakość zbrojenia, a dokładniej słabszą przyczepność do betonu. Zbrojenie wykonuje się z belek zbrojeniowych, jest to nic innego jak złączone ze sobą pręty. Konstrukcję budujemy przy ławach położonych w okolicy wykopów. Tak przygotowane belki układa się na specjalnych dystansach ułatwiających dokładne wykonanie otuliny z betonu. Wylana warstwa betonu chroni nasze zbrojenie przed działaniem wilgoci, a tym samym korozją. Ten etap jest szczególnie istotny i wymaga wyjątkowej precyzji. Przyjmuje się, iż otulina nie może być zbyt mała, ani zbyt duża. Optymalna wartość to od 50 mm w górę. Wielkość otuliny należy dobrać na podstawie stopnia ryzyka zawilgocenia. Wskaźnik ten określa się na podstawie terenu, w którym zostały wykonane wykopy.

Łączenie elementów w istotnych punktach

Łączenia ze sobą ław, czyli narożniki to kluczowe miejsca wymagające dokładnego dozbrojenia. Miejsca łączeń należy dodatkowo zabezpieczyć zagiętymi prętami stalowymi układanymi na górze i na dole ław. W przypadku konstrukcji złożonych z kilku belek zbrojeniowych oraz ław pokaźnych długości przyjmuje się konieczność zachodzenia na siebie prętów. Montaż na zakładkę (przynajmniej 70 cm pokrycia dla prętów o średnicy 12 mm) gwarantuje właściwe zachowywanie się budynku pod obciążeniem. Konstrukcja wówczas pracuje tak, jakby części zbrojenia złożone były w formie jednej bryły. 

Zbrojenie fundamentów – kontrola kierownika budowy

Po wykonanej instalacji, szczegółowej kontroli podlegają poszczególne elementy. Kierownik budowy zweryfikuje czy zachowano właściwą średnicę oraz ilośc prętów zbrojeniowych, grubość otuliny, gatunek i klasę betonu oraz stali zbrojeniowej, rozmieszczenie starterów, długość zakładów i zakotwień prętów, jak również mocowanie uziomu z bednarki do uzbrojenia. Zobacz również: firmy budowlane.