Fotowoltaika w budynkach użyteczności publicznej.

Instalacje fotowoltaiczne zdobywają kolejne sektory, w których dotychczas nikt nie myślał wdrażaniu rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju właśnie zakończyły się prace montażowe na dachu resortowego budynku zlokalizowanego w Warszawie. 

Montaż instalacji PV zlecono jeszcze w okresie działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, nad którym pieczę sprawowała Jadwiga Emilewicz. Inwestycję zakończono już po zmianach administracyjnych, panele słoneczne znalazły się na dachu budynku Ministerstwa Rozwoju. System złożony z modułów fotowoltaicznych może pochwalić się mocą wynoszącą 150 kWp. Prace z instalacją przebiegały bardzo sprawnie, natomiast wydłużony czas realizacji zadania był podyktowany koniecznością uzyskania zgody konserwatora zabytków. Zanim przystąpiono do montażu fotowoltaiki, najpierw konieczna była termomodernizacja stropodachu w obiekcie ministerialnym w celu ograniczenia ucieczek ciepła w budynku. Według wyliczeń instalatorów, instalacja fotowoltaiczna będzie w stanie w ciągu roku generować ilość energii odpowiadającej 7% zużycia rocznego.

Realne i wysokie oszczędności

O tym, że instalacje PV przynoszą realne korzyści nie trzeba przekonywać. Ministerialni urzędnicy postanowili jednak iść o krok dalej i skorzystali z przeliczenia opłacalności inwestycji. Okazuje się, że montaż tak dużej ilości paneli słonecznych przynosi bardzo duże oszczędności w skali roku. Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa, koszt sprzedaży oraz dystrybucji energii wynosi blisko 0,47 zł/kWh. Działająca w ciągu roku fotowoltaika zainstalowana na dachu budynku może przynieść oszczędność do 100 000 zł rocznie! Oprócz wymienionej wyżej instalacji, pomyślano także o wymianie opraw oświetleniowych na bardziej energooszczędne. Ma to ograniczyć zużycie energii w pomieszczeniach użytkowych o 47%. Nadwyżki energii produkowanej w okresie letnim przez instalację PV zostaną przechowane w magazynie energii, który stanowi ważny element całego systemu. Dzięki temu niewykorzystaną energię będzie można spożytkować w czasie, gdy budynek generuje największe zapotrzebowanie. http://fotowoltaika-polska.pl