Leasing instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw i rolników: oferta Banku Santander.

Oferty kredytów, pożyczek na preferencyjnych zasadach zdobywają zaufanie prosumentów, którzy decydują się na montaż fotowoltaiki na dachach budynków. Jednym ze sposobów finansowania instalacji PV jest leasing, a ofertę takiej formy wsparcia zaproponował Santander Leasing. Wsparcie ma objąć instalacje fotowoltaicznej o wartości nie wyższej niż 300 000 zł netto. Tym samym bank dołącza do grona instytucji świadczących usługę leasingu. Dotychczas taką formę wsparcia zapewnia Bank PKO. 

Stabilny i szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce

Jak informuje Santander Leasing, Polska już w ubiegłym roku znalazła się wśród pięciu unijnych państw o największym wzroście mocy z instalacji fotowoltaicznych. W ilości przyłączanych urządzeń wyprzedzili nas jedynie Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Holandia. Bardzo korzystnie wyglądają również najświeższe dane Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 roku oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Potwierdza się scenariusz dalszego rozwoju fotowoltaiki w kraju, co pokazuje opłacalność inwestycji, a także wskazuje na dalszy silny rozwój inwestycji w energię słoneczną. Sprawę poruszyła także dyrekcja Santander Leasing, która potwierdza, iż rozwój instalacji fotowoltaicznych jest w dużej mierze uzależniony od polityki klimatycznej realizowanej w Unii Europejskiej. W związku z prowadzeniem projektów regulacyjnych, warunki wspierania inwestycji w OZE wciąż są coraz lepsze. To pozwala stwierdzić, że branża fotowoltaiczna będzie rozwijać się w najbliższych latach w szybkim tempie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał w zeszłym roku pożyczkę w kwocie 340 mln zł, którą otrzymał Santander Leasing. Jest to forma wsparcia, która ma za zadanie wspieranie przedsiębiorstw realizujących energooszczędne inwestycje, służące wypełnieniu niskoemisyjnych norm. Dowiedz się więcej o korzystnych ofertach banku, wejdź: kredyt na fotowoltaikę.

Kto skorzysta z leasingu na fotowoltaikę?

Fundusze uzyskane w ramach EBOiR przysługiwać będą firmom prowadzącym działalność gospodarczą lub rolniczą. Santander Leasing przygotowuje korzystne formy wsparcia w dwóch formach: pożyczki na preferencyjnych zasadach lub leasingu. Finansowanie nie będzie uzależnione od miejsca montażu fotowoltaiki, możliwe więc będzie wykorzystanie budynków użytkowych, ale również gruntów rolnych. Zgodnie z warunkami leasingu, osoba starająca się o wsparcie będzie musiała posiadać minimum 10% funduszy potrzebnych na zakup i montaż fotowoltaiki. Leasing będzie można rozłożyć na okres od 12 do 72 miesięcy. Jeżeli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznych to będzie możliwy wybór systemów od 10 kW do 50 kW. Minimalna i maksymalna wartość projektów to odpowiednio 15 000 zł oraz 300 000 zł.